PLASTİK KALIP ÇELİK

  • PLASTIC MOULD STEEL

    PLASTİK KALIP ÇELİK

    KALIP ÇELİKLƏR ümumiyyətlə daha az karbon tərkiblidir -% 0,36 - 0,40; xrom və nikel isə əsas ərinti elementləridir. Bu xüsusiyyətlər bu materialların son dərəcə yüksək bir cilalanmasına imkan verir.